Aan dit artikel wordt momenteel gewerkt.

Het lied, zoals wij dat nu kennen, gaat als volgt:

Ik stond laatst voor een poppenkraam, oh, oh, oh
Daar zag ik zoveel poppen staan, zo, zo, zo
De poppenkoopman ging op reis
De poppen raakten van de wijs
Zij deden allemaal zo,
Zij deden allemaal zo,
Zij deden allemaal zo.

De tekst wordt soms iets anders gezongen, wat een kenmerk is voor liedjes die mondeling zijn doorgegeven.

De eerste regel luidt soms: ik kwam laatst langs een poppenkraam.

In de tweede regel is soms sprake van ‘zeven poppen‘ of van ‘mooie poppen‘.

Het lied wordt ondersteund met bewegingen. Kinderen worden zo in hun motorische ontwikkeling gestimuleerd. Bij ‘oh, oh, oh‘ in de eerste regel worden de handen op de wangen geplaatst en beweegt het hoofd op en neer. Dit kan worden uitgelegd als bewondering of als verwondering. Bij ‘zo, zo, zo‘ in de tweede regel wordt met één hand drie verschillende formaten poppen aangegeven, van klein naar groot. Bij de laatste drie regels wordt iets geks gedaan, zoals het maken van een lange neus met de handen of het trekken van een raar gezicht. Het versje wordt meerdere keren achter elkaar gezongen en de voorzanger, bijvoorbeeld de juffrouw, wijst elke keer een ander kind aan dat iets geks moet doen. Alle andere kinderen volgen het voorbeeld van de aangewezen persoon.

Oudere mensen kennen het lied mogelijk anders en ook de melodie wijkt daarbij iets af:

Ik kwam laatst bij een poppenkraam,
Daar zag ik al die poppen staan.
Ik vroeg: wat doen die poppen hier?
Die poppen drinken poppenbier,
Die poppen drinken poppenwijn,
Kom, laat ons samen vrolijk zijn.

Deze versie stond al in 1871 vermeld in het boek ‘Nederlandsche baker- en kinderrijmen‘ van liedverzamelaar Johannes (Jan) van Vloten. In 1894 werd de vierde druk van dit boek uitgegeven en daarin werd ‘wat zullen die poppen vrolijk zijn‘ vermeld als alternatief voor de laatste regel. Bij het lied hoorde een klapspel.

20 Engaging And Fun Hand Clapping Games For Kids

In de vierde druk stond ook een tweede versie van het lied:

Ik kwam eens in een poppenkraam,
Daar zag ik zeven poppen staan,
En ied're pop die kocht een kiel,
En trok die aan zijn poppenziel.

Dit artikel is nog niet volledig

©Bert van Zantwijk

Overname van (delen van) dit artikel is uitsluitend toegestaan onder vermelding van de naam van de auteur en/of een link naar dit artikel.