Aan dit artikel wordt momenteel gewerkt.

Iedereen is groot geworden met sprookjes. Elk verhaal begint met ‘Er was eens….‘ en eindigt met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig!‘ Dat laatste is echter niet vanzelfsprekend. De sprookjes zoals wij die kennen zijn bewerkingen van oude volksvertellingen, die zijn aangepast om ze geschikt te maken voor kinderen.

Dit artikel is nog niet af.

©Bert van Zantwijk

Overname van (delen van) dit artikel is uitsluitend toegestaan onder vermelding van de naam van de auteur en/of een link naar dit artikel.