Heinrich Zimmermann (1888-1942) was een Duitse kynoloog, schrijver en dierenrechtenactivist. Hij was hoofdredacteur van het succesvolle tijdschrift Mensch und Hund, dat vanaf 1923 verscheen in Berlijn en zich vervolgens snel ontwikkelde tot het toonaangevende tijdschrift voor hondenliefhebbers in heel Duitsland. Zimmermann maakte zich in 1924 sterk voor de organisatie van een dierenbeschermingsdag. Op 24 maart 1925 vond het evenement plaats in de Berliner Sportpalast aan de Potsdamer Straße in Berlijn. De Tierschutztag trok 5.000 bezoekers, waarop werd besloten om het evenement jaarlijks te laten plaatsvinden.

In mei 1927 schreef Ilse Winter uit Brno een brief aan Margaret Ford, de voorzitter van de internationale Dierenbeschermingsvereniging, waarin zij voorstelde om jaarlijks een internationale dag voor dieren in te stellen. Het voorstel zou in 1929 tijdens het derde Internationale Dierenbeschermingscongres, dat van 12 tot en met 15 mei werd gehouden in Wenen, op de agenda komen. Aan het congres namen 152 dierenbeschermingsorganisaties uit 32 landen deel. Het voorstel werd goedgekeurd en 4 oktober werd gekozen als de datum voor de jaarlijkse World Animal Day. Werelddierendag is de internationale dag voor het welzijn van dieren. Tierschutztag in Berlijn werd in 1929 eveneens verplaatst naar 4 oktober en heette vanaf dat moment Welttierschutztag.

Nederland neemt sinds 1930 deel aan Werelddierendag. De Dierenbescherming en haar zusterbedrijven zijn in de week van Dierendag actief met voorlichtingscampagnes, ledenwerfacties en collectes. Op 4 oktober worden er open dagen in de dierenasiels georganiseerd in de hoop nieuwe bazen voor de dieren te vinden. In Nederland heeft Dierendag zich sinds de jaren zeventig echter, onder invloed van de commercie, vooral ontwikkeld tot een dag waarop mensen hun eigen huisdier extra vertroetelen met speeltjes of lekkers. De dag is verder grotendeels gericht op kinderen. Basisschoolkinderen mogen op Dierendag vaak hun huisdier mee naar school nemen, er worden kleurwedstrijden gehouden en kinderboerderijen organiseren op die dag allerlei activiteiten voor de kinderen. Aan België gaat Dierendag vrijwel ongemerkt voorbij, hoewel er elk jaar wel meerdere bedrijven kortingsacties hebben voor dierenproducten. In veel andere landen staat Dierendag nog vooral in het teken van de dierenbescherming en dat blijft veel dichter bij hoe Dierendag oorspronkelijk was bedoeld.

De datum 4 oktober is gekozen als Werelddierendag, omdat dit de feestdag is van Sint Franciscus. Franciscus van Assisi leefde aan het eind van de twaalfde en begin van de dertiende eeuw en is de stichter van de orde van de franciscanen, die ook wel minderbroeders worden genoemd. Hij werd in 1228 heilig verklaard. Sint Franciscus is onder meer beschermheilige van dieren. Al voor de stichting van Werelddierendag was het in diverse kerken mogelijk om op 4 oktober dieren te laten zegenen. In Roermond, waar Dierendag de naam Alderbeestedag heeft gekregen, wordt sinds de jaren zestig jaarlijks een optocht van kinderen met hun huisdieren gehouden die eindigt in een dierenparade voor de kapelaan.

©Bert van Zantwijk

Overname van (delen van) dit artikel is uitsluitend toegestaan onder vermelding van de naam van de auteur en/of een link naar dit artikel.