Het 21 diner is een echte traditie. Het is echter geen volkstraditie. Het gebruik stamt uit de studentenwereld, meer specifiek uit het Corps.

Tegenwoordig ben je (in Nederland) met 18 jaar volwassen, maar nog niet financieel onafhankelijk. Je mag dan zelfstandig contracten afsluiten, een rijbewijs halen en zelfs een huis kopen, maar de ouders blijven wettelijk aansprakelijk voor de kosten van studie en levensonderhoud tot een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De 21e verjaardag is daarom een belangrijke verjaardag, zowel voor de ouders als voor het kind.

Met het 21 diner neemt de jarige afscheid van zijn jeugd. Het diner wordt gehouden in het huis van de ouders. De jarige is verantwoordelijk voor de organisatie, de uitnodigingen en het eten, alsook voor het na afloop weer opruimen van de troep. Het is een proeve van bekwaamheid, waarbij de jarige kan aantonen de verantwoordelijkheid van het volwassen zijn te kunnen dragen. De ouders betalen de kosten. Dit is de laatste financiële bijdrage die de ouders voor het kind moeten doen.

Bij een traditioneel 21 diner nodigt de jarige zowel oude als nieuwe vrienden uit, bijvoorbeeld enkele jaargenoten van zijn studie, enkele vroegere vrienden van de middelbare school en enkele jeugdvrienden uit de wijk waar hij is opgegroeid. Een jongen nodigt uitsluitend mannelijke gasten uit, een meisje alleen vrouwelijke gasten. Daarnaast zullen ook de ouders, de vriend(in) en de broers en zussen van de jarige aanzitten bij het diner. Bij het diner geldt een kledingvoorschrift. De jarige kan een thema kiezen, maar doorgaans wordt bij het Corps simpelweg gekozen voor galakleding.

 

21 diner

 

Tijdens het diner worden herinneringen opgehaald. Vaak wordt aan elke gast gevraagd om een anekdote te vertellen over een voorval waarbij de jarige betrokken is geweest. Omdat de gasten afkomstig zijn uit verschillende levensfasen van de jarige leidt dit tot een hilarische sfeer, waarbij vooral de ouders hun kind op een heel andere manier leren kennen. Ook leidt het 21 diner vaak tot het hernieuwen van vroegere vriendschappen. Na het diner gaan de gasten gezamenlijk stappen. De volgende dag keert de jarige met enkele vrienden terug naar het huis van de ouders om op te ruimen.

Tegenwoordig wordt het 21 diner ook wel gehouden buiten het Corps en daarbij worden de regels niet zo strak gevolgd. Voor het diner worden dan zowel mannen als vrouwen uitgenodigd, doorgaans uit de huidige vriendenkring. Het is een gezellig samenzijn waarbij de jarige afscheid neemt van zijn jeugd. Na afloop gaan de genodigden stappen en blijven de ouders achter met de rommel.

 

©Bert van Zantwijk

Overname van (delen van) dit artikel is uitsluitend toegestaan onder vermelding van de naam van de auteur en/of een link naar dit artikel.